หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 25 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
 ประเภท : งบทรัพย์สิน 3 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 มกราคม 2564 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 11 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 พฤศจิกายน 2563 เผยเเพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2563 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563