หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 เมษายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 เมษายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 )
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 พฤศจิกายน 2561 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561