หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย


ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2563 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กุมภาพันธ์ 2563 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มกราคม 2563 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มกราคม 2563 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 18 ตุลาคม 2562 เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 รายงาน-รับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒